نامه رئیس عدلیه خراسان به والی خراسان درباره حکم قطعی وزارت عدلیه درباره حسین ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مخبرالدوله رئیس عدلیه خراسان به والی خراسان درباره حکم قطعی وزارت عدلیه در پرداخت ۴ هزار تومان توسط حسین ملک به تاجر اصفهانی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۹۳
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : از ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان