نامه از کاشان به کمپانی مسعودیه درباره فروش پاره ای اجناس و فهرست معاملاتی با آن کمپانی ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مندعلی تاجرکاشانی از کاشان به کمپانی مسعودیه در خصوص فروش شمع و مس٬ معاملات برواتی با کمپانی به انضمام فهرست معاملات برواتی با کمپانی مذکور به تاریخ ۱۸ جمادی الثانی ۱۳۲۰
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۹۸
پدید آورندگان : حاج مندلی تاجر کاشانی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / ابی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ, نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان