صورت اقساط ثانی سال ۱۳۴۰ق فومن و ماسوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اقساط ثانی سال ۱۳۴۰ق فومن و ماسوله به خط شکسته و سیاق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۴۸
موضوع اثر : صورت اقساط
تاریخ خلق : ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان