برات بانک ملی ایران در صدور جواز اسعار توسط وزارت مالیه برای مریم و صدیقه ملک ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

دو برگ برات بانک ملی ایران در خصوص صدور جواز اسعار توسط وزارت مالیه برای مریم و صدیقه ملک به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۷
موضوع اثر : صدور برات
تاریخ خلق : شهریور ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی / آجری
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان