صورت بنیچه محله کشته‌سرعلیا ماسوله ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت بنچه محله کشته‌سرعلیا ماسوله از بابت سال ۱۲۹۴ق و مخارج هر خانه از بابت توقف ماسوله توسط اکبر و برنج از بابت یازده روز ولی‌خان به تاریخ ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۳۲
موضوع اثر : صورت بنچه
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم/نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان