نامه به ملک التجار درباره ارسال قبض ۴۰ هزار تومانی و کتابچه دستورالعمل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ناشناس از مشهد به محمدکاظم ملک التجار درباره ارسال قبض ۴۰ هزار تومانی و کتابچه دستورالعمل
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۲
موضوع اثر : ارسال قبض
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : برات, قبض, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان