نامه درباره اطلاع از امورات معدن و اجاره معدن فیروزه نیشابور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه درباره اطلاع از امورات معدن و اجاره معدن فیروزه نیشابور
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۵۲
موضوع اثر : معدن
رنگ : نخودی/ کرم
برچسب‌ها : فیروزه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان