نامه ناشناس به حسین ملک درباره پرداخته و حوالجات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ناشناس به حسین ملک درباره پرداخته و حوالجات
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۶
موضوع اثر : پرداخته
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان