نامه به حسین ملک در احوالپرسی و ارسال حواله کاه جام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به حسین ملک در احوالپرسی و ارسال حواله کاه جام
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۰
موضوع اثر : ارسال حواله
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان