نامه ملک التجار به حسینی در تایید وصایت وی بر نجفقلی خان قراباغی پس از مرگ پدرش محمدمهدی ملک التجار ۱۲۹۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به حسینی در تایید وصایت وی بر نجفقلی خان قراباغی پس از مرگ پدرش محمدمهدی ملک التجار ۱۲۹۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تایید وصایت
تاریخ خلق : از شعبان ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان