نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره فرمان جعلی شاه که به نصیرالدوله نسبت داده اند قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره فرمان جعلی شاه که به نصیرالدوله نسبت داده اند و نیز اعلام شرایط مساعد تجارت و تجار در ایران
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : اعلان وضعیت تجارت
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان