نامه ملک التجار به سیدعبدالله متولی درباره خسارات عین الدوله به املاکش در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به سیدعبدالله متولی درباره خسارات عین الدوله به املاکش در خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۵۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : خسارت
رنگ : آبی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان