نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک از طهران پیرامون مالکیت فریمان و مالیات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک از تهران پیرامون مالکیت املاک فریمان و اختلاف با عین الدوله و حکیم الملک، آصف الدوله، مالیات و با یادآوری اصول قانون اساسی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۰۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : راهنمائی و اطلاع رسانی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : فرمان, قاجاریه, تهران, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان