نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره کارسازی سه قسط آقا موسی ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار از تهران به پسرش حسین ملک در مشهد درباره کارسازی سه قسط آقا موسی ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : کارسازی قسط
تاریخ خلق : رجب ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان