نامه ای درباره فریمان و صدور احکام مربوط به آن ۱۳۲۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای درباره فریمان و صدور احکام مربوط به آن ۱۳۲۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۲
موضوع اثر : فریمان
تاریخ خلق : ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, رقم, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان