صورت جمع دیوانی طایفه ترکیه در چناران ۱۳۱۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع دیوانی طایفه ترکیه در چناران ۱۳۱۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۸
موضوع اثر : جمع دیوانی
تاریخ خلق : رمضان ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, فرد
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان