صورت مالیات املاک ابتیاعی ملک التجار در خراسان ۱۳۱۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت مالیات املاک ابتیاعی ملک التجار در خراسان ۱۳۱۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۶
پدید آورندگان : فضل الله بن اقاسی (نویسنده)
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : از ربیع‌الثانی ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴) تا ذیحجه ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان