صورت مالیات و متوجهات املاک ملک التجار در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت مالیات و متوجهات املاک ملک التجار در خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۳
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : از تا
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان