صورت تخفیف املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت تخفیف املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۰
موضوع اثر : مالیات
رنگ : کرم
برچسب‌ها : محمدعلی شاه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان