صورت جمع و خرج مالیات و متوجهات املاک ملک التجار در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج مالیات و متوجهات املاک ملک التجار در خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۳
موضوع اثر : مالیات
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان