صورت جمع و خرج و تخفیف مالیاتی املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۱۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج و تخفیف مالیاتی املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۱۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۲
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان