فرد

​در اصطلاح دیوانی ورقه‌ای به اندازه نصف قطع خشتی و گاهی هم باریک‌تر که منشیان و مستوفیان دیوان، سواد فرمان‌ها و احکام و خرج دولت و ایالات و ولایات را بر روی آن‌ها نوشته و آن‌ها را روی‌هم دسته می‌کردند، فرد و فرد حساب و جمع آن‌ها را افراد محاسبات می‌گفتند. در اصل مجموع فرمان‌ها و احکام یک سال را بین دو تخته چوبی بسته در کناری نگهداری می‌کردند. این نوع سند (فرد) در طول تاریخ اسلامی متداول بوده است.[۱]


[۱]-قائم‌مقامی، جهانگیر، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.

برچسب‌ها: قطع خشتی، حکم، فرمان، قطع، فرد

اشیاء پیشنهادی

سکه 10 ریال فردوسی1371

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 10 ریال فردوسی1372

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 10 ریال فردوسی1373

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 10 ریال فردوسی1374

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی
زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- چند زبانه -- قرن ‎۱۳ق

الفاظ مفرده و مرکبه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
پرسشها و پاسخهای فقه جعفری

متفردات‌الامامیة (عربی)

 • دوره تاریخی: صفویه
 • علی‌بن الحسین علم‌الهدی
پرسشها و پاسخهای فقه جعفری

المسائل الفقیه المتفرد بهاالامامیه و اجوبتها (عربی)

 • دوره تاریخی: صفویه
 • علی‌بن الحسین علم‌الهدی
منطق

المفرد و المرکب و اقسامهما

 • دوره تاریخی: صفویه
مجموعه‌ نظم و نثر

جنگ فارسی و عربی از قائم مقام و فردوسی و یغما

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علی‌اصغربن محمدرفیع گوباره‌ای
شعر فارسی/ مجموعه‌

مفردات و رباعیات فارسی و چند بیت از علی (ع)

 • دوره تاریخی: ایلخانان دست نشانده
 • بدیل بن علی خاقانی محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی
نجوم/اصطلاحها و تعبیرها

باب مفرد فی جوامع علم‌الهیئة

 • دوره تاریخی: ایلخانان
 • محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی
شعر فارسی

ابیاتی از فردوسی

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • مصطفی اصفهانی حسینی ابوالقاسم فردوسی
شعر عرفانی

فردوس‌العارفین

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدعلی برغانی
شعر فارسی

اشعار فارسی نظامی و فردوسی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • ابوالقاسم وفا
احادیث احکام/ احادیث اهل سنت

انوار اللمعة فی الجمع بین مفردات الصحاح السبعة

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • عبدالله‌بن عبدالرحمن دارمی محمدبن محمدجعفر حسینی مقری

نظر شما: