حکم

​نوع خاصی از فرمان است که درجه اهمیت کمتری نسبت به فرامین شاهی دارد. در دوره قاجاریه اصطلاح حکم مترادف با رقم بکار می‌رفته است.[۱]


[۱]- قائم‌مقامی، جهانگیر، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.

نظر شما: