حکم مظفرالدین شاه در زمان ولیعهدی در خصوص تعیین مالیات خالصه داشکس و شرامین واقع در دهخوارقان به تاریخ ۱۲۹۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکم مظفرالدین شاه در زمان ولیعهدی در خصوص تعیین مالیات خالصه داشکس و شرامین واقع در دهخوارقان به تاریخ ۱۲۹۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۶۹
پدید آورندگان : مظفرالدین میرزا (صادرکننده)
موضوع اثر : مالیات خالصه داشکس و شرامین
تاریخ خلق : محرم ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۷ سانتیمتر) عرض (۳۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان