نامه برای چگونگی اخذ مالیات املاک ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه برای چگونگی اخذ مالیات املاک ملک از مزارع جام ، رونج و فریمان و...
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۳
پدید آورندگان : مامور اخذ مالیات (نویسنده)
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : حکم, قبض, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان