نامه محکمه تجارت به ملک التجار پیرامون اجاره حجرات شرکت عمومی، ۷جمادی الثانی ۱۳۲۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه شعبه اصلی محکمه تجارت دیوانخانه عدلیه به حاجی ملک التجار پیرامون لایحه مربوط به اجاره حجرات شرکت عمومی بنا به درخواست ملک التجار و پیشنهاد و الزام حضور وی و میرزا احمد خازن در محکمه ، ۷جمادی الثانی ۱۳۲۹
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۵
پدید آورندگان : دیوانخانه عدلیه، شعبه اصلی محکمه تجارت (صادرکننده)
موضوع اثر : حقوقی
تاریخ خلق : ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان