نامه وزارت عدلیه به ملک التجار و ۲ برگ سفید و سبز احضاریه در ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دایره پرسنل وزارت عدلیه به حاج ملک التجار در موضوع شکایت وی از حکم غیابی صادره از شعبه ثانی تجارت و حسینعلی میرزا و ۲ برگ سفید و سبز احضاریه دیوانخانه عدلیه در ربیع الاول ۱۳۳۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۱۴
پدید آورندگان : دایره پرسنل وزارت عدلیه (پدیدآور) دیوانخانه عدلیه (پدیدآور)
موضوع اثر : شکایت ملک التجار از حکم غیابی
تاریخ خلق : ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان