تلگراف عبدالحسین زوار به کاظم ملک التجار پیرامون طلبش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف عبدالحسین زوار به محمد کاظم ملک التجار از مشهد به طهران پیرامون چگونگی دریافت طلبش در ربیع الاول ؟۱۳۲.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۳۲
پدید آورندگان : عبدالحسین زوار (پدیدآور)
موضوع اثر : طلب
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان