تلگراف های ولی خان میرزا بابا و تقی به ملک التجار پیرامون فرامین لقب و امتیاز و مستشاری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف ولی خان میرزا بابا به ملک التجار از مشهد به طهران پیرامون فرامین لقب و امتیاز خودش و معتمدالسلطان در ۱۳ ربیع الاول ۱۳۱۳ و تلگراف تقی از مشهد به ملک التجار پیرامون فرمان مستشاری اقا میرزا عبدالله مستوفی در ۲۸ ربیع الثانی ؟ ۱۳۱.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۲۵
پدید آورندگان : ولی خان میرزا بابا (پدیدآور)
موضوع اثر : فرامین مواجب امتیاز ولی خان میرزا بابا و معتمدالسلطان میرزا باباخان مشیر دیوان و مستشاری میرزا عبدالله مستوفی
تاریخ خلق : ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان