صورت جمع و خرج عمارلو و ماسوله ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج عمارلو و ماسوله از بابت سال ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۳۵
موضوع اثر : صورت جمع و خرج
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قبض, برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان