صورت جمع و خرجمفاصا حاجی باباخان از بابت روستای سرشکه لاهیجان به تاریخ ۱۳۱۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج و مفاصا حاجی باباخان ز بابت روستای سرشکه لاهیجان به تاریخ ۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۱۱
موضوع اثر : صورت جمع و خرج
تاریخ خلق : رمضان ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان