قبض رسید دریافت وجه توسط شیرزاد ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت وجه توسط شیرزاد از بابت مواجب و موقوف المطالبه به تاریخ ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۵۱
پدید آورندگان : محمدقاسم (نویسنده)
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الاول ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان