قبض پرداخت وجه توسط کدخدایان ماسوله به گماشتگان میرزامهدی حاکم ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض پرداخت وجه توسط کدخدایان ماسوله به گماشتگان میرزامهدی حاکم از بابت مالیات و غرامت دیوانی به تاریخ ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۵۳
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : سجلات, قبض, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان