صورت بنچه محله کشته‌سرسفلی ماسوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت بنچه محله کشته‌سرسفلی ماسوله از بابت سال ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۳۸
موضوع اثر : صورت بنچه
تاریخ خلق : محرم ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان