بروات حواله محمدشفیع ، محمدعبدالله و حاجی عطاله خان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

بروات حواله محمدشفیع، محمد عبدالله و حاجی عطاالله خان بابت اشخاص و اجناس
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۰۲
موضوع اثر : مالی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
برچسب‌ها : برات, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان