نامه به حسین ملک از ناشناسدرخصوص دریافت حواله برات در ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به حسین ملک درخصوص دریافت شدن حواله برات ۴ هزار تومانی سید موسی صراف سال ۱۳۳۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۷۰
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان