نامه محمدباقر صراف به حسین ملک درباره کارسازی برات ۵۰۰ تومانی شریف العلماء ۱۳۲۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدباقر صراف به حسین ملک درباره کارسازی برات ۵۰۰ تومانی شریف العلماء ۱۳۲۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۷۱۹
پدید آورندگان : محمدباقر صراف طهرانی (نویسنده)
موضوع اثر : برات
تاریخ خلق : ۱۰ شوال ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان