صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دفتر صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی مربوط به سال های ۱۳۳۳ق تا ۱۳۳۸ق به خط شکسته تحریری و سیاق دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد آرایه های هنری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۳۴۹
موضوع اثر : صورت مخارج حجره منجم آقا میرزا مصطفی اصفهانی مربوط به سال های 1333ق تا 1338ق
تاریخ خلق : از جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۳ محرم ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مصطفی محبی ایرانی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان