دفترچه صورت مخارج قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

دفتر صورت مخارج یک تجارتخانه از تاریخ ۱۳۳۴ق تا ۱۳۴۳ق به خط شکسته و سیاق دارای کاغذ کرم رنگ و جلد قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۱۴
موضوع اثر : دفتر صورت مخارج یک تجارتخانه
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۴۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان