پاکت نامه و عریضه به معاون الایاله در سال های ۱۳۲۲و ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت نامه و عریضه به تقی معاون الایاله در سال های ۱۳۲۲و۱۳۳۰ ق روی همه پاکت ها عنوان"عریضه" ذکر شده
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۱۳
پدید آورندگان : محمداسمعیل (نویسنده)
موضوع اثر : پاکت
تاریخ خلق : ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی و کرم ، سبز و طوسی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان