سکه ی نقره عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۶۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۷۰
تاریخ خلق : ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک