سکه ی مس عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی مس عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۷۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۷۱
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک