​برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام

​برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام

آیین گرامی‌داشت میلاد امام حسین علیه‌السلام به عنوان یکی از جشن‌های وقف‌نامه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک به سفارش حاج حسین آقا ملک در وقف‌نامه، روز یک‌شنبه 10 اردیبهشت 1396 خورشیدی برگزار می‌شود. هر سال به سنت جاری نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی بر اساس وقف‌نامه حاج حسین آقا ملک، آیین گرامی‌داشت مبعث پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله برگزار می‌شود. گشایش نمایشگاه «النکاح سنتی؛ ازدواج به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک»، سخنرانی و منقبت‌خوانی مهم‌ترین بخش این آیین گرامی‌داشت را دربرمی‌گیرد.

نظر شما: