نمایش نفایس آثار تاریخی ایران در ایستگاه مرکزی متروی پایتخت

شهروندان پایتخت و بهره‌گیرندگان متروی تهران، هنگام گذر از ایستگاه مرکزی مترو (امام خمینی) می‌توانند به تماشای گنجینه‌ای از نفایس آثار تاریخی ایران بنشینند.

نمایش نفایس آثار تاریخی ایران در ایستگاه مرکزی متروی پایتخت

با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و متروی تهران انجام گرفت

نمایش نفایس آثار تاریخی ایران در ایستگاه مرکزی متروی پایتخت

شهروندان پایتخت و بهره‌گیرندگان متروی تهران، هنگام گذر از ایستگاه مرکزی مترو (امام خمینی) می‌توانند به تماشای گنجینه‌ای از نفایس آثار تاریخی ایران بنشینند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاهی از تصویر نفایس کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، در فضاهای نمایشگاهی ایستگاه مرکزی متروی تهران به نمایش درآمد. این نمایشگاه تصویر آثاری همچون نگارگری و نقاشی ایرانی، خوش‌نویسی، نسخه‌های خطی، اسطرلاب، گُل‌گیر شمع، کتیبه‌ها و دیگر آثار فلزی، قلمدان و دیگر آثار لاکی، سکه‌های تاریخی را در خود گنجانده است. بیش از 20 تابلوی جذاب، این آثار را دربرگرفته‌اند. نمایشگاه تصویر نفایس آثار تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی تا نیمه شهریور 1396 خورشیدی در ایستگاه متروی امام خمینی برپا است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک، بازرگان و نیکوکار بزرگ به سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای دارد. بیرون بردن آثار تاریخی و نسخه‌های خطی از ساختمان موقوفه به موجب تاکید واقف در وقف‌نامه ممنوع است، از این‌رو کتابخانه و موزه ملی ملک، بسته‌های نمایشگاهی از تصویر آثار تاریخی با موضوع‌های گوناگون در گستره بزرگ فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی فراهم آورده و در چارچوب همکاری‌های فرهنگی با نهادها و مرکزهای فرهنگی و آموزشی و دیگر سازمان‌های خدمات‌رسانی به مردم، برای نمایش همگانی به آنجاها می‌سپارد. 

نظر شما: