واکاوی شمایل‌نگاری در نقاشی‌های ایرانی و کتاب‌های چاپ سنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست تخصصی «شمایل‌نگاری بر اساس نسخه‌های گنجینه ملک» را در روز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ برگزار می‌کند.

واکاوی شمایل‌نگاری در نقاشی‌های ایرانی و کتاب‌های چاپ سنگی

نشست «شمایل‌نگاری بر اساس نسخه‌های گنجینه ملک» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

واکاوی شمایل‌نگاری در نقاشی‌های ایرانی و کتاب‌های چاپ سنگی

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست تخصصی «شمایل‌نگاری بر اساس نسخه‌های گنجینه ملک» را در روز چهارشنبه 27 دی 1396 برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مجید فداییان، نقاش و نگارگر با موضوع «شمایل در نقاشی‌های ایرانی» و علی بوذری، تصویرگر و متخصص کتاب‌های چاپ سنگی با موضوع «شمایل‌نگاری در کتاب‌های چاپ سنگی» در این نشست تخصصی سخن می‌رانند.

«شمایل‌نگاری بر اساس نسخه‌های گنجینه ملک» در تداوم برپایی سلسله نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی برگزار می‌شود. این نشست، هم‌زمان با برپایی نمایشگاه «شمایل» برپا می‌شود که از سوم دی 1396 به مدت یک ماه در این موقوفه فرهنگیِ به یادگارمانده از حاج حسین آقا ملک از هنردوستان و فرهنگ‌وران میزبانی می‌کند.

نشست تخصصی «شمایل‌نگاری بر اساس نسخه‌های گنجینه ملک» در روز چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت 14 در این گنجینه برگزار می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به ویژه هنرمندان، هنرجویان و پژوهشگران را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامی‌خواند. 

نظر شما: