سکه سیسیل

نظر شما:

تصویر روی این سکه شبیه به سکه های فیلیستیس، همسر هیرون دوم است. پشت سکه شبیه به سکه های اگاتکلس است.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۳
رنگ : قهوه ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک
برچسب‌ها :