سکه یونانی

نظر شما:

روی سکه یک چهره و پشت آن یک پرنده دیده می شود.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک
برچسب‌ها :