سکه یونانی

نظر شما:

شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۷
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک
برچسب‌ها :