احتمالا سکه یونانی

نظر شما:

فرم کلی سکه شبیه به سکه های یونان باستان است ولی آرایش مو و ریش شبیه به تزیینات بین النهرینی است.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک
برچسب‌ها :