سکه مس

نظر شما:

روی سکه: شخصی با نیم رخ و پیشانی کوتاه پشت سکه: فرشته ای بالدارایستاده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۴
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :